Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

W dniu 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995r.

W związku z powyższym jako administrator Państwa danych osobowych jestem zobowiązana do wdrożenia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie przetwarzania danych w sposób zgodny z przedmiotowym rozporządzeniem.

Administratorem Państwa danych osobowych nadal będzie Z-Dance Anna Cegłowska z siedzibą w Sopocie (81 – 881 Sopot) przy ul. Kolberga 12 C 25.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda. Dane podajecie Państwo dobrowolnie.

Państwa dane nie będą profilowane. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą udostępnianie organizacjom międzynarodowym.

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Możecie Państwo to uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres: ania@z-dance.pl. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Macie Państwo ponadto prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego.